Innovatieprogramma Veen- Losse planten in Nauerna

Eerder dit jaar hebben wij deelgenomen aan een pilot project ‘Innovatieprogramma Veen’, waarin wij losse Aqua-Flora® planten hebben geleverd en geplaatst.

Het programma, waarin agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland proberen de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering. Zo prijkt hun website http://www.innovatieprogrammaveen.nl/

Maar waarom de werkwijzen aanpassen, zo doen we het toch al eeuwen?

‘Het veenweidelandschap is veelal in gebruik als grasland. Verlaging van het oppervlaktewater is een gangbaar middel om in de melkveehouderij voldoende draagkracht te hebben en productieopbrengst te kunnen halen. Gevolg is wel dat er daardoor met name in de warmere maanden oxidatie optreedt, waardoor het veenpakket inklinkt. Dit proces is al vanaf de Middeleeuwen gaande en zou kunnen doorgaan tot al het veen is ‘opgebrand’. Bodemdaling draagt verder bij aan de uitstoot van CO2 en heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn de kosten hoog voor het beheer en onderhoud van de waterinfrastructuur.’ In andere woorden, slecht voor het milieu! Dat moet veranderen!

Volgende stap in het proces? De planten moeten uiteraard de tijd krijgen om de gewenste grootte te worden voor het geoogst en verder verwerkt kan worden. De Typha latifolia en augustifolia zijn ontzettend veelzijdige plantjes gebleken! Bouwmateriaal, isolatie, bio energie en zelfs veevoer kan ermee gemaakt worden.

Het deel waaraan wij hebben gewerkt is nog niet zover dat er geoogst kan worden, maar hieronder een filmpje van een projectlocatie waar al wel geoogst is!